فروش کابل مسی

كابل زره اي سايز ١٢ وسطش مس داره حدود ٤٠درصد ٠٩١٣٠٠٣٠٠٧٦/٠٩١٣٨٠٨٠٠٢٥ با خريدار واقعي كنار ميام  
ادامه مطلب
  • 0