۱۰۵۰۰ تومان برای هر کیلو

خرید ضایعات استیل نگیر

بار کوره رو،سنگین بار یا ورق بدون روکش باشد،بار پرسی تخلیه نمیشود، تسویه پس از تایید انالیز و کیفیت بار بصورت نقدی است،قیمتها براساس تحویل […]
10 بازدید کل ، 0 امروز