زغالسنگ

فروشنده زغالسنگ با دانه بندی ۰ تا ۴۰ میلیمتر، خاکستر ۱۵ تا ۲۰ درصد، مواد فرار ۳۲ تا ۳۴ درصد، گوگرد زیر ۱ درصد، پلاستومتری ۱۱ تا ۱۳ میلیمتر، کارخانه زناشویی زیراب، مازندران
ادامه مطلب
  • 0